SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul, 5 (beş) akademisyen/sanatçı ve 1 (bir) Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ve 1 (bir) UNESCO temsilcisinden oluşturulacaktır. 

2.Uluslararası Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Fotoğraf Yarışması” Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (26 Ekim 2018) sonra http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ uzantılı resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

  • Seçici Kurul, 2018 yılı içerisinde başvuruları çevrimiçi (online) olarak değerlendirerek, 3 Başarı Ödülü ve en fazla 60 adet sergilenmeye değer görülen fotoğrafı belirler; sergiyi oluşturur.
  • Seçici Kurul, değerlendirme sırasında fotoğraflar dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.
  • Seçici Kurul düzenlenen “2.Uluslararası Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Fotoğraf Yarışması”nın değerlendirilmesi aşamasında; başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
  • Seçici Kurul ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
  • Jüri üyelerinden bir veya birkaçının değerlendirme toplantısına katılamaması durumunda mevcut jüri üyeleri ile değerlendirme yapılacaktır.

ÖDÜLLER-SERGİLEMELER 


1.lik Ödülü Laptop

2.lik Ödülü  Video Kamera

3.lük Ödülü Dijital Fotoğraf Makinası

Başarı ödülüne değer görülecek  3 (üç) adet fotoğraf için; ayrı ayrı Başarı Ödülü ve Başarı Belgesi,

Sergilenmeye değer görülecek her bir kategorideki en fazla 60 (altmış) adet  fotoğraf için ise ayrı ayrı Katılım Belgesi verilecektir.

  • Yarışma sonuçları, anadolu üniversitesi uzantılı resmi internet sitelerinden ilan edilecektir.
  • Başarı Ödülü alan sanatçılar başarı belgelerini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
  • Şartnamede belirtilen ödüller, (Başarı ödülü ve sergileme) yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekler, Hak sahibinin başarı ödülünü almaması halinde bedeli, 2018 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.