2. ULUSLARARASI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
  

Genel Şartlar

 1. Açıköğretim Sistemindeki yurtdışı ve yurtiçi programlarına kayıtlı aktif öğrencilerimize açıktır.
 2. Öğrenciler mezuniyet tarihine kadar yarışmaya katılabilirler. İstenildiği takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi sunmaları gerekmektedir.
 3. Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimine uygun farklı bakış açıları, yaklaşımı ve yorumu kullanmakta serbesttirler.
 4. Daha önce düzenlenmiş olan ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içeren yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 5. Kural ihlali yapan kişiler, ödül ve/veya sergileme almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; aday kazandığı başarı ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 6. Fotoğraflarda bulunan her türlü nesne veya kişilerle ilgili telif, izin v.b. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Anadolu Üniversitesi yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. 
 7. Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar. Her katılımcı, belirlenen konularda daha önceden herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b. platformlarda düzenlenen yarışmalarda dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş en fazla 2 (iki) adet eseriyle yarışmaya katılabilir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, her türlü kazanımları geri alınacaktır).
 8. Anadolu Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
 9. Açıköğretim Fakültesinin çalışanı ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
 10. Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
 11. Genel ahlak ilkelerine uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.
 12. Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin her türlü yayın hakkını Anadolu Üniversitesine devrettiğini kabul eder.
 13. Anadolu Üniversitesi gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 14. Başvurusunu tamamlayan her yarışmacı, yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Fotoğrafların Teknik Özellikleri

 1. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar; çevrimiçi (online) ortamda yüklenecektir.
 2. Yarışmada teknik bir kısıtlama yoktur. Yarışmacılar kurgusal, renkli, siyah beyaz vb. fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler.
 3. Fotoğrafların kısa kenarı en az 1920 piksel, 300 dpi jpeg formatında yüklenmelidir. Seçici kurula sunulacak olan fotoğraflar, dosya boyutu 3 Mb geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
 4. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğini belirtebilecek isim, logo, tarih, imza vb. işaretler bulunmamalıdır.
 5. Katılımcılar, çevrimiçi ortamdaki bilgileri eksiksiz ve tam doldurarak, fotoğraflarını yüklemelidirler.
 6. Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Anadolu Üniversitesince tarafından sistemden silinecektir.
 7.  Sergiye girecek olan fotoğrafların fotoblok baskıları Anadolu Üniversitesince yapılacaktır

Çevrimiçi Online Başvuru

 • Yarışma, çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar, başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde gerçekleştirecek; sonra gerekli bilgileri ve görselleri sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işlemini tamamlayacaklardır.
 • Söz konusu yarışmaya katılım sağlamak için, 06.08.2018 - 26.10.2018 tarihleri arasında; http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Telif Hakkı

 • Anadolu Üniversitesi tarafından yarışma sonunda ödül alan ya da sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini, Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feregat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, başarı ödüllerinin aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, ve sergileme alan eserler için verilen başarı ödüllerinin başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Anadolu Üniversitesinden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. Fotoğraf kadrajına giren insanlar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da fotoğrafçıya aittir.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı kendisine ait olmayan fotoğrafla başvurması halinde, telif hakları ve diğer haklarla ilgili hukuksal sorumluluk şahsına ait olacaktır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Anadolu Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kurumsal işbirliği içinde bulunduğu 3. kişilere Anadolu Üniversitesinden izin almak kaydıyla kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik ve çoklu düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

Diğer Hususlar

 • Katılım bilgileri ve şartnameye, Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi uzantılı resmi internet sitelerinden http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ ulaşılabilecektir.
 • Yarışmaya katılan adaylar; yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Anadolu Üniversitesi tarafından yurt içinde ve yurt dışında sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Katılımcılar; http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ başvuru çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen ve fotoğraf yüklemekle şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Anadolu Üniversitesi'nin kararları geçerlidir.

Başvurular ve Eserlerin Gönderilmesi

Öğrencilerin Başvuruları: Başvuru sahibi, kendi adına öğrenci no’su ile http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Yarışmaya eser gönderen bütün öğrenciler; yarışmaya gönderdikleri fotoğrafın kendilerine ait olduğunu, daha önce düzenlenen ulusal veya uluslararası yarışmalarda derece, ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme; kazanmadığını; fotoğraflarının Anadolu Üniversitesince her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.