Yarışmanın Adı: “Gençlik ve Kültürel Miras“.

Yarışmanın Konusu: Aşağıdaki başlıklar yarışmacılar için çıkış noktası olabilir Fotoğrafların konusu kültürel değerler (yemek, eğlence, düğün, inançsal ve kültürel törenler, bayramlar, geleneksel oyunlar, sosyal yaşamdan kesitler vb.), tarihi mekanlar, camiler, köprüler, türbeler, evler, ortak sosyal yaşam alanları vb. gibi ortak kültürel değerlerimizi yansıtan her şey yarışmanın konusu olabilir…..

Yarışmanın Kapsamı: Fotoğraf yarışması, Açıköğretim Sistemindeki yurtiçi ve yurtdışı programlarına kayıtlı aktif öğrencilerimizi kapsamaktadır.

Yarışmanın Amacı:

 • Programlarımıza kayıtlı öğrencilerimizin yaşadıkları yerlerdeki Türk tarih, kültür ve medeniyetini tanımalarını sağlamak.
 • Öğrencilerimiz de Türkiye’ye dolayısıyla Anadolu Üniversitesine ilişkin bir aidiyet duygusu geliştirmek.
 • Ülkemiz ile kültür, tarih ve yaşam birliği olan öğrencilerimizin birlikte hareket etme kültürünü kazandırmak.
 • Öğrencilerimizde kültürel miras hakkında farkındalık yaratmak.
 • Yurtdışı ve yurtiçi programlarımıza kayıtlı öğrencilerimiz ile iletişimi güçlendirmek.
 • Bu proje ile öğrencilerimizin birbirleri arasında bir iletişim oluşturup, birbirlerinin kültürel, manevi, tarihsel ortak bir kültürel mirasa sahip oldukları bilincini oluşturarak bu anlamda farkındalık oluşturmak.
 • Fotoğraf sanatının etkisinden yararlanarak, öğretim faaliyetinde bulunduğumuz ülkelerdeki manevi değerleri tanıtmak, hatırlatmak ve yaşatmak.
 • Fotoğraf sanatının gelişmesine katkı sağlamak, öğrencilerimizi sanatsal faaliyetlere teşvik etmek.
 • Yurtiçi ve yurtdışı sergilerle kültürel mirasımızı tanıtmak.
 • Öğrencilerimizin hem birbiri ile hem üniversite ile buluşmasını sağlamak.
 • Fotoğraf yarışması ile üniversite bünyesinde zengin bir görsel arşiv oluşturulacaktır.
Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Halit Turgay ÜNALAN